Original Sound Trac for “Yuki Ni Negau Koto”

ITO Goro

ITO Goro

2006.05.20
333DISCS
ASIN: B000F7NVMC

1. M1 Opening theme “Yuki Ni Negau Koto”
2. M3 Asa no rensyuujou
3. M7 Yukidama
4. M9 Unryuu to manabu
5. M11 Saikai
6. M13 Tausyubetsu kyouryou
7. M14 Yuki Ni Negau Koto Last
8. M14 Yuki Ni Negau Koto end roll
9. Tausyubetsu *
10. Asa no rensyuu fuukei*
11. a reel of music for BANBA film 1 #
12. a reel of music for BANBA film 2 #

Composition・Arrange: ITO Goro
Clarinet: Steve Sacks
Violin: Yu Manabe
Violin: Muroya Kouichirou
Viola: Shoko Miki
Cello: Hiroki Kashiwagi
Cello: Seigen Tokuzawa (#)
Guitars: ITO Goro